Personuppgiftshantering

Personuppgiftshantering

Allmänt om GDPR

Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordning (GDPR) som ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL). Den gäller för alla EU-länder.

Beskrivning av GDPR

GDPR är framtagen för att skydda dig som kund och dina rättigheter gällande hantering och spridning av dina personuppgifter. Tanken är att du som besökare och användare ska känna dig trygg med att dina registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt sätt.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är sådan information eller data som på något sätt identifierar dig som person. D.v.s. namn, adress, telefon, mail etc. Icke-personlig information om fordon, försäljningar, intresseanmälningar och aktiviteter inkluderas inte då dessa räknas som affärshemligheter.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Vi samlar in information om dig när du registrerar ett användarkonto och när du använder våra tjänster. Vi sparar namn, mailadress och telefonnummer( frivilligt).

Vem är personuppgiftsansvarig?

imoto.se har övergripande personuppgiftsansvar tillsammans med personuppgiftsansvarig och ansvarar och bestämmer ändamålen för hantering, inhämtning och användning av de personuppgifter som du lämnar till oss.

Hur lagras dina personuppgifter?

Om du har samtyckt till att vara registrerad som medlem hos oss sparar vi dina uppgifter så länge du är registrerad. Du kan när som helst ta bort ditt medlemskap. När du tar bort ditt medlemskap tas också bort dina personuppgifter.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

För att skydda dina personuppgifter har vi vidtagit en rad säkerhetsåtgärder. Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad till administratörer.

Registerutdrag

Som medlem har du rätt att få se de uppgifter som finns sparade om dig i våra system. Detta gör du genom att skicka ett meddelande till oss via kontakt sidan.